Kurumsal

Cemre Halıcılık Otomotiv Yan Sanayii ve Tekstil Ürünleri San. Tic. A.Ş

Formfleks Otomotiv Yan Sanayi Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni


FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.  Web sitemizde yayında olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
 1. Genel Tanım
 2. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
  Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 3. Veri Sorumlusu
 4. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 5. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
 6. Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

  Çalışan Adaylarının

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, pasaport numarası

   

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

   

  İletişim Bilgisi
  Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

  Finans Bilgisi
  Finansal ve maaş detayları, findeks bilgileri*(kredi notu-finansal durum raporu)

  1.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir

  Özel Nitelikli Kişisel Veri
  Fiziksel ya da psikolojik hastalık-bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan din bilgisi-kan grubu hanesi

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

  Eğitim Bilgisi
  Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

  Görsel ve İşitsel Veri
  Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

  1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.
  2. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

   

  Mevcut ve Önceki İş Bilgisi
  İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

  Diğer
  Askerlik durumu, tecil belgesi, imza, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi

  1.Çalışan tarafından verilmektedir
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

   

  Çalışanların

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik fotokopisi

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

   

  İletişim Bilgisi
  Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

   

  Finans Bilgisi
  Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, findeks bilgileri*(kredi notu-finansal durum raporu), banka bilgileri

  1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Finansal ve maaş detayları, prim listesi, Findeks bilgileri şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmekte, icra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri
  Sağlık poliçeleri, engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikayetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, erişim kontrolü amaçlı biyometrik veriler

   

  1.Sağlık raporu, hamilelik durumu, meslek hastalığı kayıtları, günlük hasta şikâyetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, sağlık testleri, kan grubu, sabıka kaydı, din bilgisi, biyometrik veriler sizin tarafınızdan verilmektedir.
  2.Sağlık poliçeleri sigorta şirketleri tarafından, işe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

  Eğitim Bilgisi
  Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.
  2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

  Görsel ve İşitsel Veri
  Fotoğraf, müşterilerle yapılan görüşmelerin yer aldığı ses kayıtları, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

  1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.
  2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

  Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
  Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saaatleri (login-logout kayıtları),

   

   

   

  1.Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

  Aile, Yakın Bilgisi
  Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği

  1.Çalışan tarafından verilmektedir.

  Diğer
  Araç bilgileri, çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri, imza, hobileri, çıkış mülakat raporları, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, işten çıkış mülakat formları, SGK sicil numarası, vergi sicil numarası, vergi indirim yazısı, [ziyaretçi bilgileri]

  1.Araç bilgileri, imza, hobileri, terhis belgesi sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.
  2.IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir. Çıkış mülakat raporları ve formları, yıllık izin kullanım defteri Şirket tarafından oluşturulmaktadır. SGK sicil numarası ve vergi indirim yazısı ilgili kurumlardan elde edilmektedir.

  Ziyaretçilerin

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Ziyaretçilerin adı, soyadı

  1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

  İletişim Bilgisi
  Telefon, adres, e-posta

  1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

  Görsel Veri
  Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

  1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

  Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı, imza

  1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

  İletişim Bilgisi
  Adres bilgisi, telefon, adres, e-posta

  1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

  Görsel ve İşitsel Veri
  Kapılı devre güvenlik kamerası görüntüleri

  1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

  Müşteri/Potansiyel Müşteri Gerçek Kişi Temsilcilerinin

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı

  1.Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

  İletişim Bilgisi
  Telefon, e-posta adresleri

  1.Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

  Tedarikçi/Alt İşveren Çalışanlarının

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi

  1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir,

  İletişim Bilgisi
  Açık adres, cep telefonu numarası

  1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

  Finansal Bilgi
  Aylık maaş dekontları, sigorta primi ödeme bilgileri

  1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri
  Sabıka kaydı, işe giriş periyodik muayene formu, portör muayene bilgileri (yemek şirketi çalışanlarına özel), psikoteknik belgesi (raporu), nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi çerisinde yer alan kan grubu hanesi

  1.Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.
  2.İşe giriş periyodik muayene formu, portör muayene bilgileri ve psikoteknik raporu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Veri
  Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

  1.Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, tedarikçinin kendisi veya temsilcisi tarafından verilmektedir.
  2.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

  Diğer
  İş sözleşmeleri, imza, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi (sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi, SGK tedarikçi firmada işe giriş formu

  1.Ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi, imza ve işe giriş formu tedarikçi veya temsilci tarafından verilecektir.
  2.İş sözleşmeleri, mesai süreleri, eğitim belgesi Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

  Gerçek Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcı ve Tüzel Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerinin

  Veri Kategorisi

  Verinin Nereden Elde Edildiği

  Kimlik Bilgisi
  Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imza

  1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

  İletişim Bilgisi
  Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon

  1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

  Görsel ve İşitsel Veri
  Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

  1.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

  Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı- Dış Hizmet Sağlayıcı Finansal Bilgisi
  Vergi numaraları, banka hesap bilgileri

  1.Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.
  2.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

 7. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 8. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

 9. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
 10. Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 11. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 12. Kişisel verileriniz FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş. tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.
  Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 13. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
 14. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

  • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
  • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.erkurtholding.com..adresinden ulaşabileceğiniz FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.  Web sitemizde yayında olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.