Kurumsal

Cemre Halıcılık Otomotiv Yan Sanayii ve Tekstil Ürünleri San. Tic. A.Ş

Kurumsal İş İlkelerimiz

Kalite Taahhüdümüz
Kalite namusumuzdur ve hepimizin ortak sorumluluğudur. Ekip olarak, sürekli olarak gelişmek ve en yüksek kalite düzeyine ulaşmak için çalışır, müşteri kurallarına harfiyen uyum sağlarız.

Güvenli Çalışma Ortamı ve Sağlık
0 (sıfır) iş kazası, değişmeyen hedefimizdir ve güvenli & sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak tartışılmaz bir önceliğimizdir. Faaliyetlerimizde tüm mesleki güvenlik ve sağlık yasalarına ve standartlarına uyarız.
Her bir Erkurt Holding çalışanına; kendi güvenliğinden olduğu kadar, çalışma arkadaşlarının da güvenliğinden de sorumlu olduğu bilincini aşılarız.

Faaliyetlerimizde İnsan ve Çalışan Hakları
Erkurt Holding olarak Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’nin insan hakları ve çalışma konusundaki yol gösterici ilkelerini tamamen destekler, faaliyetlerimizde insan ve çalışan hakları uygulamalarında örnek olmayı amaçlarız.
Etki alanımız çerçevesinde;

  • İnsan haklarının korunmasını destekliyoruz. Bu haklara saygı gösteriyor ve koruyoruz.
  • İnsan hakları ihlallerine taraf olmayacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz.
  • Kişisel verilerin gizliliğine sahip çıkıyoruz.
  • Çocuk istismarına karşıyız ve işyerlerimizde kesinlikle çocuk işçi istihdam etmiyoruz.
  • Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğüne ve toplu görüşme hakkına saygı duyuyoruz.
  • Her türlü mecburi ve zorla çalıştırma uygulamalarını kınıyor ve faaliyetlerimizde yasaklıyoruz.
  • İstihdamda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunuyoruz.
  • Kişilerin her türlü tacizden arındırılmış sağlıklı bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanıyor ve çalışanlarımıza hak ettikleri çalışma ortamlarını sunuyoruz.

Paydaş İlişkilerimizde Duyarlılık
Kamu Kurum ve Kuruşlarıyla İlişkiler
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi, etik kurallar çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürüz. Bütün siyasi partilere, herhangi bir menfaat beklentisi olmadan eşit uzaklıkta dururuz.

Holding Şirketlerimiz Arasındaki İlişkiler
Erkurt Holding, markalarıyla, şirketleriyle ve çalışanlarıyla bir bütündür. Bu bütüne sahip çıkmak için, holding şirketlerimizin ve merkezi birimlerimizin, kaliteli süreç yönetimi, kaliteli iletişim ve iş birliği prensibini göz önünde bulundurarak ve bu sorumluluğu hissederek hareket etmelerini bekleriz.

Hissedarlarımızla İlişkiler
Holdingimizde ortaklık ilişkileri uzun vadeli ve güven esasına dayandırılır. Holding içi faaliyetlerin düzenlenmesinde ortakların menfaatleri ve hakların öncelikli olarak gözetiriz.

Müşterilerimizle İlişkiler
Erkurt Holding’ te müşterimize memnuniyet odaklı yaklaşır ve müşteri bilgilerini hassasiyetle koruruz. En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratacak şekilde, tüm müşterilerimize karşı özenli, dürüst ve adil davranırız. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini dinler, uygulanabilir şartlarda, müşteriye yönelik süreçler, ürün ve hizmetler yapılandırırız. Sunduğumuz ürün ve hizmetleri Erkurt Holding’in güvence ve teminatı altına alırız.

Tedarikçilerimizle İlişkiler
Tedarikçilerimizin sunduğu mal ve hizmetlerin, şirketimizin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediğine inanırız. Bu kapsamda tedarikçilerimizi iş ortağımız olarak görür ve belirlediğimiz kalite ve standartlarda çalışan kurumlar arasından seçeriz. Kurguladığımız Tedarikçi Değerlendirme Sistemi (TEDES) kapsamında; kalite, teslimat, finansal uygunluk ve ilişkiler boyutunda tedarikçilerimizin performanslarını değerlendiririz.

Rakiplerimizle İlişkiler
Faaliyetlerimizde, geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı da yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutarız. Rakiplerimize etik ilkelerimiz çerçevesinde yaklaşır, dürüst ticaret ilkemizden taviz vermeyiz. Toplumsal İlişkilerimiz
Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır ve destek sağlarız. Üniversiteler ve eğitim kurumları ile iş birlikleri gerçekleştiririz. Çalışanlarımızın da iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konulara duyarlı bir şekilde hareket etmesini bekleriz. Kamu yararına olan hizmetlerde ve Erkurt Holding Etik İlkelerine ve şirket itibarımıza uygun olan projelerde yer almalarını destekleriz.

Sürdürülebilirlik ve Çevre
Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yüksek performans ve verimliliğimizi, sadece grubumuzun ticari başarısı olarak değil, aynı zamanda ülke ekonomimize de somut bir katkı olarak görmekteyiz.
Bu amaç kapsamında, faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı olarak çalışmayı, kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke ediniriz.
Erkurt Holding olarak faaliyetlerimizi, işimizin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek biçimde gerçekleştirmeyi hedefleriz ve içinde bulunduğumuz çevreyi temiz tutma ve koruma sorumluluğunu üstleniriz.